Zaterdag 8 juni 2013 in Zwanenburg Vereniging Smaragd festijn!!!

a.s. zaterdag 8 juni zal er in Zwanenburg een groot festijn worden georganiseerd t.b.v. Vereniging Smaragd .Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op het sportcomplex van H.S.C. de Bataaf te Zwanenburg.  De Vereniging Smaragd begon haar reis 16 jaar geleden als de ‘Vereniging Smaragd Reizen’ op initiatief van Rob Foss, een zeer bevlogen man die zijn verbondenheid met het voormalig vaderland Nederlands Indië, wilde delen met de Nederlandse bezoekers van het hedendaagse Indonesië.De Vereniging Smaragd is de ideologie van haar oprichter trouw gebleven: kennismaken met andere culturen en waar mogelijk de levensomstandigheden van het volk verbeteren. Op hun reizen speuren de leden immer naar kleinschalige projecten die de Vereniging met behulp van donaties en een deel van de verkregen contributies kan steunen.

Zo werd in 2005 op het eiland Sumatra een school gerenoveerd, die door een natuurramp zo goed als onbruikbaar was geworden: er werden nieuwe banken aangeschaft en het dak werd gerepareerd, zodat de kinderen weer droog de lessen konden volgen.

op Java steunen de leden ‘Kasih Karunia’ (Gezegende Liefde), een tehuis waar momenteel zo’n vijftig niet gewenste kinderen liefdevol worden verzorgd onder leiding van Bapak Tíus en zijn vrouw. Omdat financiële en materiële middelen vrijwel ontbreken, worden deze kinderen door middel van eenmaandelijkse bijdrage van leden – van wie sommige zich als ‘sponsor-ouder’ hebben aangemeld – financieel ondersteund, zodat zij ten minste verzekerd zijn van een zorgeloze jeugd. Veel leden hebben het tehuis inmiddels bezocht om zo een band met ‘hun’ kind op te bouwen of, bij het zien van de ‘anaks’ (kinderen), sponsor-ouder te worden.

Om deze vereniging te sponsoren heb ik een kunstwerk aangeboden wat op deze dag geveild zal worden. Ik draag deze vereniging een warm hart toe en hoop dat veel mensen deze dag zullen bezoeken!!!!